Công ty TNHH PRETTL Việt Nam tuyển công nhân

Công ty TNHH PRETTL Việt Nam tuyển công nhân

Địa chỉ: KCN Đại An – Cẩm Giàng – Hải Dương
TUYỂN 200 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG THỜI VỤ
Công việc: Sản xuất dây cáp điện ô tô.
Độ tuổi: Nữ từ 18 – 40 tuổi.
Mức lương cơ bản: 4.100.000đ/26 công.
Phụ cấp đời sống, nhà ở: 400.000đ
Phụ cấp chuyên cần: 400.000đ
Tăng ca ngày: 30.000đ
Tăng ca đêm: 40.000đ
Thu nhập bình quân đạt 9.000.000 – 12.000.000đ/tháng.
Thơi gian làm việc:
– 2 ca: ca ngày: 6h30 – 18h30. Ca đêm: 18h30 – 6h30.
Môi trường làm việc điều hòa sạch sẽ